Het pad naar gezondheid
Een nieuw pand
Afspraken en kosten
Vergoedingen
Klachten
Neem contact op
Afspraken en kosten

 

Afspraken kunt u telefonisch maken:  
0611-744 844 

Of per mail:
jeroen@newworldbooks.nl

Homeopathie en/of EFT
Een eerste consult voor volwassenen duurt anderhalf uur en kost  € 80.  
Vervolgkonsulten duren 60 - 90 minuten en kosten afhankelijk van de tijd € 40,-- tot € 80,--. Hier maken we een duidelijke afspraak over.

De consulten van kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn dikwijls iets korter en kosten  70,-- voor het eerste consult en € 40,-- tot € 60,-- voor vervolgconsulten. Ook hierover spreken we tevoren iets af.

Ben je echt gemotiveerd voor jezelf of je kind maar heb je weinig geld? Bepaal zelf wat je kunt betalen! We overleggen dan wat er mogelijk is.

Persoonlijk Ontwikkelingstraject
Een Persoonlijk Ontwikkelingstraject bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten per bijeenkomst bedragen € 90,--.
Je kunt dit traject ook met meerdere mensen tegelijk volgen, bijvoorbeeld met een team van je werk, met vrienden of met een partner. Je krijgt dan een korting die hoger is naarmate de groep groter is:
2 personen: 20% korting voor ieder
3 personen: 30% korting voor ieder
4 personen: 40% korting voor ieder
5 personen: 50% korting voor ieder
Voor grotere groepen gelden speciale tarieven en wordt de tijd in overleg verlengd.

Relatiebegeleiding
Voor een relatiebegeleiding wordt eerst met iedere partner een individueel consult gedaan en vervolgens een gezamenlijk consult. Daarna wordt overlegd of meer gesprekken zinvol zijn. Voor de gesprekken wordt telkens anderhalf uur uitgetrokken. Per gesprek betalen jullie samen € 90,--. Ook hier geldt dat als de financiën een probleem vormen, we gaan kijken wat er wél mogelijk is voor jullie. 


Cursussen
De prijzen van de cursussen staan bij de informatie over de cursussen vermeld. 

Dieren
De dierenconsulten gaan meestal telefonisch. Probeer zoveel mogelijk gegevens bij de hand te hebben: over de klacht zelf, het moment dat de klachten begonnen, afkomst, karakter, maar ook bijvoorbeeld over eventuele vaccinaties en gebruikte medicijnen.
De kosten van consult bedragen 
 45,--. 

 

Over de consultbedragen wordt geen BTW geheven. U kunt contant betalen of per bank. In alle gevallen krijgt u een nota mee die u - alleen voor wat de humane homeopathie betreft en als u een aanvullende verzekering heeft - kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 


HomeDe praktijkHomeopathieEFTRelatiebegeleidingPersoonlijke OntwikkelingLezingen en cursussen Nieuws en linksErvaringenContactEn verder...