Het pad naar gezondheid
Voorbeelden
274 bewijzen voor werking homeopathie
In Zwitserland werkt homeopathie
En jawel hoor... ook in Duitsland
In Zwitserland werkt homeopathie

In Zwitserland is de grondigste evaluatie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan. Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt en bovendien in een aantal gevallen kosteneffectiever is dan de reguliere geneeskunde. Homeopathie werkt zelfs zo goed, dat patiënten het vergoed krijgen via de nationale zorgverzekering. Al sinds 1998 was er een voorlopige vergoeding, maar na jaren van onderzoek is deze nu definitief geworden. Naast de homeopathie worden ook de Traditionele Chinese Geneeskunde, de kruidengeneeskunde en de antroposofische geneeskunde vergoed.

In 1999 riep de overheid een instantie in het leven om te bepalen waar het geld van de gezondheidszorg het best aan kon worden uitgegeven. Alle mogelijke soorten onderzoek werden door deze commissie op een rijtje gezet. 
Van 22 hoogwaardige onderzoeken bleken er twintig in het voordeel van de homeopathie uit te vallen. Een aantal onderzoeken gaf aan dat homeopathie minstens zo effectief was als reguliere behandeling.

De homeopatische behandeling is ook veilig. Mits goed toegepast heeft de klassieke homeopathie weinig bijwerkingen en het gebruik van hoge potenties is niet giftig.

De onderzoekers noemden de homeopathie veel goedkoper dan de reguliere geneeskunde. Homeopatische artsen waren minstens 15% goedkoper dan hun reguliere collega's, ook al hadden de mensen die homeopatisch behandeld werden dikwijls meer chronische of ernstiger gezondheidsklachten - wat juist tot hogere rekeningen had kunnen leiden.
Ook bij vergelijking tussen behandelingen voor specifieke ziekten bleek homeopathie goedkoper. Bij kinderen met infecties van de bovenste luchtwegen, bijvoorbeeld, kwam de ziekte minder vaak terug en zij kregen minder antibiotica dan degenen die reguliere medicijnen kregen. Homeopathie leidde tot minder afhankelijkheid van medicijnen. Van meer dan 500 reumapatiënten bleek een derde te kunnen stoppen met hun medicatie en nog eens een derde had op den duur minder nodig. Homeopatische vruchtbaarheidshandeling bij vrouwen bleek bij vergelijking met de standaardbehandeling de grootste besparing op te leveren.
Hetzelfde gold als naar de ziekenhuisrekeningen werd gekeken. Vrouwelijke patiënten die door homeopaten werden behandeld, hadden een zes maal kleinere kans om in het ziekenhuis te belanden dan patiënten van reguliere artsen. 
Er waren ook veel indirectere kostenbesparingen, zoals minder werkverzuimdagen.

Ook rapporteerden patiënten bij homeopathie minder bijwerkingen en een betere arts-patiëntrelatie. Bij vergelijking van de tevredenheid van meer dan drieduizend patiënten, was 53% van de patiënten "geheel tevreden", ten opzichte van 43% van degenen die een reguliere behandeling hadden gekregen.

Uit: Medisch Dossier, mei 2013 

 

HomeDe praktijkHomeopathieEFTRelatiebegeleidingPersoonlijke OntwikkelingLezingen en cursussen Nieuws en linksErvaringenContactEn verder...